VAN EI TOT KIPFILET

Hieronder vind u de processen “van ei tot kipfilet”
Wilt u meer weten, klik dan op het proces om verder te lezen.

Koelen

Het koelen van de kuikens is de langste stap van het productieproces. Dit duurt bijna twee uur per kuiken. Het koelen gebeurt in vier koeltunnels, waar tegelijkertijd 26.000 dieren in passen. Waterkoeling is de eerste stap. Hierdoor koelen de kuikens snel af en drogen ze niet uit. Vervolgens worden ze verder afgekoeld met behulp van luchtkoeling.

Als de kuikens uit de tunnels komen, hebben ze een temperatuur van maximaal 4 graden Celsius.