VAN EI TOT KIPFILET

Hieronder vind u de processen “van ei tot kipfilet”
Wilt u meer weten, klik dan op het proces om verder te lezen.

Keuren geslachte kip

De geslachte kippen worden drie keer gekeurd. Eerst vindt er een keuring van de gehele kip plaats. Hierbij kijken we onder meer of ze goed zijn geslacht en of ze volledig zijn leeggebloed. Tijdens de tweede keuring worden de rugzijde en het organenpakket bekeken. Daaraan is goed zichtbaar of de kip ziek is geweest. Tijdens de derde keuring controleren we de filetzijde. Hierbij letten we onder meer op eventuele ontstekingen aan de binnenzijde van de poten. Registratie van afkeuringen vindt plaats in een digitaal systeem. Door dit zorgvuldige keurproces kunnen we garanderen dat onze producten van hoge kwaliteit en veilig zijn.